Non-Dualiteit

Non-dualiteit is het inzicht dat alles een expressie is van één bron: datgene wat we in onze diepste kern zijn. De term, ook wel advaita in het Sanskriet, betekent letterlijk ‘niet-tweeheid’. De illusie van tegenstellingen wordt hiermee doorbroken: het onderscheid tussen lichaam en geest, de grens tussen onszelf en het universum. Alles is intrinsiek verbonden met elkaar.

Wanneer onze ware natuur zich ontsluiert, mondt onze verhouding met de wereld uit in een ode aan het leven. Een bestaan waarin plaats is voor echtheid, fijngevoeligheid en creativiteit. Vrede en harmonie worden hierin herkend als de bron waaruit alles opwelt.

Verschillende benaderingen ondersteunen elkaar en passen als tandwielen in elkaar.

De Weg van het Inzicht

Via vraagstelling en dialoog onderzoeken we de diepgewortelde overtuigingen die ons geloof in verdeeldheid in stand houden. In dit zelfonderzoek maken we gebruik van eeuwenoude kennistradities zoals dzogchen en advaita vedanta. Laag na laag ontwarren we het kluwen, zodat ons denken tot rust komt en we uitmonden in helderheid.

De Weg van het Lichaam

In een cultuur die gericht is op denken, wordt het voelen vaak over het hoofd gezien. Toch kent iedereen het verlangen om tot volledige ontspanning en openheid te komen. 

In deze benadering spreken we het zintuigelijke gewaarzijn aan. Het fijnstoffelijke lichaam wordt gewekt met klank, ademhaling, meditatie en visualisatie. We brengen ons lichaam tot het pure luisteren. De verschillende lagen van contracties ontvouwen zich zonder enige psychologische interventie. Vastgeroeste energieën kunnen opnieuw vrij stromen en lossen op in openheid.

Het lichaam draagt de kwaliteiten van zijn bron in zich. Via deze weg kan het terugkeren naar zijn ware expressie.

Enkel het tijdloze in mij
kan het tijdloze in jou doen ontwaken.
— J. Klein

De Weg van Verbinding

Een onderzoek naar de betekenis van een relatie. Hoe vervullen we onze behoefte tot een diepgaand ontmoeten met de ander? Hoe overbruggen we onze verschillende gewoontes?

De sleutel ligt in het non-duale perspectief. Een inzicht dat leidt tot een open ruimte waarin we transparant kunnen communiceren. Via dialoog maken we terug verbinding met elkaar. Onze gestagneerde energie komt vrij en lost op in het geheel.

De Weg van de Kunst

In het dagelijkse leven staan onze zintuigen meestal ten dienste van de objectieve werkelijkheid. Het ervaren en beoefenen van kunst kan echter een zekere fijngevoeligheid laten ontwaken. Een zintuigelijk ontvankelijkheid voor een meer multidimensionale wereld. Met een spel van klank, kleur, ritme en vorm worden we ondergedompeld in een tijdloos beleven.

Op een directie manier lokt kunst emoties uit. Het geeft niet enkel uitdrukking aan de schoonheid en liefde, maar ook aan het onbenoembare van het bestaan. Het is een uitzingen van onze ware natuur. Kunst heelt de wonde van het afgesplitste zelf.